Adakah sumber itu boleh dipercayai? Siapakah pengarangnya? Apakah latar belakang dan kelayakan pengarang tersebut? Adakah sumber tersebut telah dikemas kini baru-baru ini?​

Faham ​

Fahamkan dan pastikan kejelasannya- Apakah topik yang dibincangkan? Cari fakta, bukan pendapat atau pengalaman semata-mata. Adakah ianya secara mendalam atau ringkas? Kenapa pengarang memulakan topik tersebut? Apa yang mahu dicapai melalui bahan tersebut?​

Selidik ​

Buat carian lebih mendalam- Periksa dan bandingkan dengan sekurang-kurangnya 2 sumber berlainan. ​

Menilai​

Cari keseimbangan. Gunakan pertimbangan yang saksama. Lihat dari sudut berbeza. ​

Kempen KDB Positif ‘n Produktif menekankan kesedaran dan panduan tentang amalan baik penggunaan Internet yang positif dan beretika serta memupuk amalan produktif dalam kalangan pengguna. ​

Kempen ini menggunapakai pendekatan yang memfokus kepada empati, mencetus tajuk perbualan, dan keceriaan.​

#positifnproduktif
#KlikDenganBijak
#celikmedia
#celikmaklumat
#mediaandinformationliteracy
#digitalmedialiteracy
#literasimediadigital
#literasi
#fakenews
#beritapalsu
#maklumat ​
#Malaysia
#kualalumpur
#ootdmalaysia
#kempen
#miv
#malaysiaictvolunteer