Sama ada kehidupan di luar atau dalam talian, semua manusia mempunyai hak yang perlu direalisasi dan dihormati.

Selain daripada hak asas untuk mengakses Internet, pengguna mempunyai hak-hak seperti:

- Akses dan menggunakan kandungan digital
- Privasi data
- Bebas mengekspresi idea dan pandangan
- Melaporkan kandungan atau pengguna tidak wajar

Sebagai pengguna Internet, kita berhak untuk mendapatkan maklumat yang betul lagi sahih supaya keputusan yang kita buat adalah tepat dan tidak menyalahi sesiapa.

Kempen KDB Positif ‘n Produktif menekankan kesedaran dan panduan tentang amalan baik penggunaan Internet yang positif dan beretika serta memupuk amalan produktif dalam kalangan pengguna.

Kempen ini menggunapakai pendekatan yang memfokus kepada empati, mencetus tajuk perbualan, dan keceriaan.

#positifnproduktif
#klikdenganbijak
#celikmedia
#celikmaklumat
#mediaandinformationliteracy
#digitalmedialiteracy
#literasimediadigital
#literasi
#fakenews
#beritapalsu
#maklumat
#Malaysia
#kualalumpur
#ootdmalaysia
#kempen
#miv
#malaysiaictvolunteer